Ränta är som bekant priset på att låna pengar. Om man lånar ut pengar, så får man en ränta och om man lånar pengar, så betalar man ränta. Så långt är det en ganska enkel ekvation som de flesta är medvetnat om. Men hur mycket man betalar i ränta och andra avgifter kan vara betydligt mer komplicerat, med en terminologi som inte är helt lätt att begripa sig på.

Vi skall börja med att reda ut de grundläggande begreppen, ränta, effektiv ränta och amortering.

Amortering och ränta är två olika saker men som påverkar varandra väldigt mycket. Ränta är som nämndes i inledningen, priset man betalar för att låna pengar. En amortering är en avbetalning av en skuld. Att amortera är alltså ingen kostnad, tillskillnad från att betala ränta, vilket är den viktiga skillnaden. Det är kanske inte alltid så man upplever det, eftersom man månad till månad kanske betalar en viss summa på ett lån, man upplever då hela summan som en avgift, men i verkligheten så kan det vara så att hälften är en avbetalning på skulden, en så kallad amorterring. På samma sätt skall man tänka på att om man bara betalar ränta, som kommer man alltid ha en lika stor skuld.

Vad är det då för skillnad på ränta och effektiv ränta? Effektiv ränta är ett svårt men viktigt begrepp, det är nämligen en siffra som har som ambition att ge en rättvisare bild av vad du faktiskt betalar för ditt lån.

Ofta när man tar ett lån, så kommer man att betala avgifter, ränta, och så kommer man att amortera en summa på lånet, vanligen är betalningen upplagd så att man betalar en så kallad månadssumma, som sen fördelas i form av amortering, skuld och ränta. Den summa som kallas effektiv ränta skall ta med eventuella avgifter, men inte amorteringen. Men det är inte så enkelt heller, för om man skall ge en helt rättvis bild av vad man betalar för att låna pengar, så måste man titta på när man räknar ut räntan också. Det låter komplicerat, men om man tänker i enklare termer, så går det att förstå bättre.

Tänk dig att du lånar 100 kronor av din mamma och 100 kronor av din pappa. Din pappa säger att du skall betala totalt 10 procent i ränta varje år, han vill ha tillbaka pengarna om 5 år, men du får inte amortera under de 5 åren. Din mamma däremot säger att hon vill att du betalar tillbaka 20 kronor varje år, och att hon vill att du betalar 10 procent i ränta och en avgift på 10 kronor för arbetet med att ränka ut lånekostnaden. Hur skall du nu kunna veta vem som tar högst avgift av dig, din mamma eller din pappa? Då får du räkna ut den effektiva räntan!

Om man vill jämföra lånet till mamma och pappa på ett enkelt sätt hade man då kunnat säga att den effektiva räntan pappa tar ut är 10 kronor, och mamma tar ut en effektiv ränta på 10,2 procent, eftersom hon tar ut en avgift också. Däremot så betalar du i slutändan mindre, eftersom du hela tiden betalar av – amorterar – på din skuld.